Open Nettest

Platforma

Open Nettest je platforma na meranie internetového pripojenia. Kladie veľký dôraz na kvalitu a spoľahlivosť. Okrem obvyklých ukazovateľov, ako je rýchlosť nahrávania a sťahovania, Nettest vykonáva mnoho unikátnych testov zameraných na hodnotenie kvality pripojenia a neutrality siete. S radom klientov a scenármi nasadenia je Nettest holistickou platformou pre mnoho regulačných potrieb.

Klienti

Open Nettest poskytuje natívne klientov pre platformy iOS aj Android. Klientske aplikácie sú ľahko dostupné z príslušného obchodu s aplikáciami. K dispozícii je tiež HTML5 verzia klienta nezávislá na platforme, ktorá funguje aj v štandardnom prehliadači na stolnom PC alebo notebooku. Nie sú potrebné predpoklady, ako je nainštalovaný Java alebo Flash plugin.

K dispozícii je tiež webová verzia Open Nettest-u. Môžete okamžite začať merať, preskúmať teplotnú mapu s už existujúcimi meraniami, pozrieť si štatistiky alebo vyhľadať konkrétne merania spĺňajúce dané kritériá.

Open Data

Všetky merania sú dostupná ako Open Data v univerzálnom formáte. Dáta sú poskytované mesačne.

Open Nettest – Hardvérové sondy

Hardvérové sondy umožňujú pravidelné, nezaujaté, end-to-end merania kvality siete. Metodika a merané metriky sú kompatibilné s našimi zavedenými mobilnými a desktopovými aplikáciami.

Nízke náklady na zriadenie a prevádzku hardvérových sond umožňujú rôzne scenáre nasadeia: od poskytovateľov internetových služieb, ktorí hľadajú lepšie pochopenie svojej siete z pohľadu koncového používateľa, cez výskumné inštitúcie, ktorí môžu využívať výhody otvoreného systému, až po regulátorov, ktorých úlohou je monitorovať trh a riešiť sťažnosti zákazníkov.

Smerovač Turris ako hardvérová sonda